خداجونم

 

بعضی وقت ها

دوست دارم وقتی بغضم میگیره

خدا بیاد پائین

اشکامو پاک کنه!

دستمو بگیره و بگه:

ادما اینجا اذیتت می کنند؟!

...

بیا بریم پیش خودم...............................

/ 1 نظر / 18 بازدید
سورن

کاشکی خدا واقعا اینکارو میکرد!!!! خیلی دوست دارم برم پیشش