# دلم_شکسته؟

یه چسب قوی تر میخوام

  سلام روزگــــــار... چه میکـــــنی با نامـــــردی مردمـــــان....مـــــن هــــــــــم ....اگـــــر بگـــــذارند .....دارم خـــــرده هـــــای دلـــــم را.....چســـــب مـــــیزنم.....راستـــــی ایـــــن دل ....دل مـــــیشود... ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 23 بازدید