# به_خودعشق_بورزید

فصل اول:تصویری شایسته ازخودنگاه دارید

شایدمهمترین عامل موفقیت درزندگی داشتن یک تصویردرست وشایسته ازخوداست.همه چیزازتصویری که خودمان ازخودمان داریم ناشی میشود.یک فردفردمثبت اندیش باتصویری ثابت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید