گاهی وقتا

گاهی وقتا دلم می خواهد خودم را بغل
کنم!

ببرم بخوابانمش ؛

لحاف را بکشم رویش ؛

دست ببرم لای موهایش و نوازشش کنم!

حتی برایش لالایی بخوانم

وسط گریه هایش بگویم

غصه نخور  خودم جان!

درست می شود!اگر هم نشد به جهنم...

تمام می شود....

/ 2 نظر / 12 بازدید