برو برووووووووو

 

اومد که فــــریاد بزنه

اما دیگه نایی نداشت

خواست بمونه پیشش ولی

تو قلب اون جاااایی نداشت

 

آی پسره،آی بی وفا

آی تو که تنهام میذاری

تو قااااب عکست جای من

عکس کی رو می خوای بذاااااری؟

 

برووو برووو که مـــثل تو،

زیاده تو دنیا واسم

بروووبروووو ولـــی بدون که تا ابد

جایی نداری، تو دلم

 

زدم به ســـیم اخرو

گفتم ولش کن بی خیال

اون واسه من، یار نمیشه

بیخیال این عشق محاااال

 

گفتم توی، مرام ما

منت کشی نیست با مرام

می خواد بره؟خب به درک!

همینه که هست ختم کلاااام

 

بروووو بروووو که مــــثل تو،

زیاده تو دنیـــا واسم

برووووبرووووو ولی بدوووون که تا ابــد

جایی نداری، تو دلم

/ 0 نظر / 8 بازدید