روز دختر مبارک!

 

من از تو گلی بهتر ندیدم/ز تو باغ گلی خوش تر ندیدم/میان این همه گل های عالم/گلی خوش بو تر از دختر ندیدم.

روز دختر مبااااااااااااااااااااارک!!!!!!

/ 1 نظر / 6 بازدید
F1

روزم/روزت/روزش/روزمون/روزتون/روزشون مبارک![نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]چ