یه چسب قوی تر میخوام

  سلام روزگــــــار... چه میکـــــنی با نامـــــردی مردمـــــان....مـــــن هــــــــــم ....اگـــــر بگـــــذارند .....دارم خـــــرده هـــــای دلـــــم را.....چســـــب مـــــیزنم.....راستـــــی ایـــــن دل ....دل مـــــیشود... ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 27 بازدید
تیر 92
10 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
10 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
9 پست
شهریور 91
16 پست
مرداد 91
12 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
1 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
7 پست
شهریور 90
14 پست